Friday, January 29, 2016

வாஷிங் குறிப்புகள்

இந்த பேச்சிலர் சமையல் குறிப்புகள் எழுதிய போது, வாஷிங் குறிப்புகள் எழுத வேண்டி வரும் என சத்தியமாய் தெரியாது! ஏன் என்றால் எனக்கு மிகவும் பிடிக்காத வீட்டு வேலை என்றால் அது துணி துவைப்பது.

எதை எதையோ இலவசமாக தரும் அரசாங்கம் ஏன் வாஷிங் மெஷினை இலவசமாகத் தருவதில்லை என்ற ஆதங்கம் இப்பொழுதும் உண்டு. அப்படி கொடுப்பவர்களுக்கு என் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் சமர்ப்பணம் செய்யலாம் என இருந்தது எல்லாம் ஒரு காலம்.

கோவையில் கல்லூரி விடுதி ஒன்றில் வாஷிங் மெஷினைப் பார்த்த பின்பு, ஏதோ  பக்கா பிகரைப் பார்த்தது போல இங்கு சேர்ந்திருக்கலாம் என்று ஒரு இரவு முழுக்க பிதற்றிக் கொண்டிருந்தேன்.  வாழிங் மெஷின் மீது அப்படி ஒரு மோகம்.  மடத்தை விட்டு தனி வீட்டுக்கு வந்தவுடன் வாங்கியது முதலில் வாஷிங் மெஷினைத்தான்.

என்ன தான் வாஷிங் மெஷின் இருந்தாலும் பின்வருவன மிக முக்கியம்

எத்தனை உள்ளாடைகள் இருக்கிறதோ அதன் எண்ணிக்கையில் இருந்து இரண்டைக் கழித்தால் எத்தனை நாட்களுக்கு ஒருமுறை மெஷினில் துணி போட வேண்டும் என்பது தெரிந்து விடும். (உள்ளாடையை உள்புறமாக திருப்பி அணியும் பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு இது பொருந்தாது)

மெஷின் போட்டு முடித்தவுடன் துணியை எடுத்து காயப் போட்டு விட வேண்டும். பல மணி நேரம் விட்டு காயப் போடுவது, பல மணி நேரம் ஊற வைத்து துணி துவைப்பதை விட சோம்பேறித்தனமான, பொறுப்பற்ற செயல். (இதைப் படித்தவுடன் ஆஹான், சரி சரி என்று எல்லாம் மைண்ட் வாய்ஸ் வந்தால் அது எல்லாம் பிரமையே. இருந்தாலும் எதற்கும் மனநல மருத்துவரை அணுகவும்)

வாஷிங் மெஷினுக்கு  எத்தனை வாளி தண்ணீர் தேவைப்படும் என்று எல்லாம் மனக் கணக்கு போடக் கூடாது. அப்படியே போட்டாலும் மனக் கணக்கை சரி பார்க்கும் பரிசோதனையில் இறங்கவே கூடாது.

இறங்கினாலும், வாஷிங் மெஷினின் வால் போல தண்ணீர் வெளியேற்றும் குழாயை அதற்கான குழியில் இருந்து எல்லாம் எடுத்து பார்க்க கூடாது

அதே போல மிக முக்கியமானது, எலிக்கு பயந்து, மெஷினின் வாலை, வெளியேற்றும் குழாயிலிருந்து வெளியே விட்டிருந்தால், மெஷின் போடும் முன்பு வாலை குழாயில் சுருட்டி வைத்து விடவும்.

சுருட்டாமல் வாலாட்டினால் வரவேற்பறை, வாய்க்கால் வரப்பு போல் ஆகிவிடலாம்.

வரவேற்பறை வாய்க்கால் வரப்பாகி வரம்பு மீறி வரக்கூடாத படுக்கறை பக்கம் வந்தாலும், விழுந்தடித்துக் கொண்டு எல்லாம் ஒட வேண்டாம், வழுக்கி விழும் அபாயம் இருக்கிறது.

இதனால் அறியப்படும் நீதி என்னவென்றால். வாஷிங் மெஷின் ஒருவனை உத்தமோத்தவனாக மாற்றி விடாது! உத்தமோத்தவனுக்கு நேரம் நன்றாக இல்லாவிட்டால், வாஷிங் மெஷின் இருந்தாலும் இடுப்பு வலி வரும்...


Saturday, January 09, 2016

Who will bell the cat?

In all of our lives, we face problems. Some that have direct impact on us. Some may not be. In such instances, most of time we do a good job of the root cause analysis of the problem, why it is, who is responsible. how it could have been averted and even say how it could be fixed.

The problem with this analysis of problems, it is just armchair analysis. Well if not for the armchair, the analysis would be activism.

Not many really do have the guts or decency to go ahead and fix the problem when they know how to fix it or at least speak about the problem to the root cause of the problem (Yes, sometimes fixing a problem is all about being decent)

Let's say you are worried about your front yard being filled with trash by your neighbor. You get irritated, curse the person or throw back his/her trash in their front yard along with your trash. May be get in to a shouting match with the trash just lying in your front yard.

How many would walk up to the neighbor and polite, calm and assertively say, what you are doing is wrong? Get your act straight.

If your boss is giving you more work, go tell him, you cannot do it. If your colleague is annoying tell them to stop it. If you like a guy/gal, just go tell them. If you want to move on from a relationship, just move on.

As they say, best way to beat the temptation is to yield to it. One way to beat the fear is to face it.

Similarly, if you have a problem, man up and solve it. Don't just keep cribbing about it. Cause it's your problem and you gotta fix it and nobody's gonna clean your shit for you! Quicker you do it, less the stink!*

p.s
*Sometimes, some people eventually do get to solve the problem, either when they are left with no choice or reach their breaking point or get a epiphany about it. Yet a lot of valuable time and peace of mind is lost from the point of occurrence of problem and time it gets solved. Hence the need to act on it at the earliest!

Tuesday, January 05, 2016

How To?


In our professional lives, we are all fed and swamped with information in presentations and reports. 
 • How to tell someone that they are wrong?
 • How to tell someone that they are wrong but they do not know it?
 • How to tell someone that they are wrong but they do know it pretty well that they are wrong?
 • How to tell someone that they are wrong but they do not care, is it right or wrong?
 • How to tell someone that they are wrong because they have no clue about what they are talking?
Also, In any or all of the above scenarios,
 • How to tell, if it was someone who works for you?
 • How to tell if it was your peer?
 • How to tell if it was your boss?
 • How to tell if it was your boss's boss?
 • How to tell if it was your client?
If you ask me, what would you do? 

The old me would say, "To hell with the scenarios and who is telling and this permutation and combination shit, Just tell them they are WRONG, DEAD WRONG and for good measure, roll your eyes with a disapproving look in your face and if you have luxury of  time take their case for pretty good, so that in future they would think twice before telling something that they are not sure of"

p.s
If you ask me, what would the new me do?, You already have the answer! #YOUGETIT?


Friday, January 01, 2016

Hello 2016!

All that starts well, ends well! 2015 was no exception!

If you had read my post on how 2014 went by, you would know 2015 did start , cool and nice. This eve too was very special in a way :)

 • Much of 2015 revolved a lot around career. Certain things went well. Certain things are a work in progress. 
 • I should have read more, written more and achieved more. Nope, it is not just the greedy optimist in me. For e.g this post is a proof for how rusty my writing is.
 • Few things, I wished, hoped and aspired for did not happen. Yeah, that's life for you. Better to deal with it. (More on that later, hopefully)
 • In the last year, I also feel I have changed a lot. No more as aggressive in the face,as I used to be but more mellower.Worse I am even afraid that I am being good at being diplomatic! 
 • Interesting irony is much of what I wanted to do and wrote as advice at the start of the year for me still holds good. This means either
  • I am still the old me, not learning from my mistakes
  • Probably my writing is good and can stand the test of time.
   • Contradicts my claim of rusty writing :)
 • At the end of the day, well actually at the end of the year, 2015 was a very good one!
No matter how good things are, you have to let them go. So the better and best come your way. Something tells me 2016 will be more awesome!