Thursday, July 23, 2009

ஒரு பையன், ஒரு பொண்ணு

காலம் கெட்டுப் போயிருக்கிறது.நம் பிள்ளைகளை நாம் ஒழுங்காக வளர்த்தாலும் சமூகம் ஒழுங்காக இருக்க விடுவதில்லை. என்ன தான் நாம் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும், சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் அவர்கள் நம்மை மதிப்பதில்லை. நாம் அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைக்க வேண்டும். என்று எல்லாம் வந்த நண்பர் பொரிந்து தள்ளினார்.

அவரைப் பார்த்து வெகு நாளாயிருந்தது. பெண்ணைப் பெற்றவர். நானும் பெண்ணைப் பெற்றவனாதலால் அவரின் ஆற்றாமை புரிந்தது.

என்ன சார், இவ்வளவு கோவப்படற அளவுக்கு என்னாச்சு, எதுவாயிருந்தாலும் சரி செய்து விடலாம் என்ன பிரச்னை சொல்லுங்க என்று உண்மையான அக்கறையுடன் கேட்டேன்.

அவர் முகம் மேலும் சிவந்து, எனக்கு பிரச்னை எல்லாம் எதுவும் இல்லை. என் பெண் எல்லாம் அப்படி அல்ல என்றார்.

நேற்று பெங்களூர் போயிருந்தேன். அங்கு தியேட்டரில் உங்கள் பெண்ணைப் பார்த்தேன், ஒரு பையனோடு. அதுவும் கையைக் கோர்த்துக் கொண்டு, தொட்டுப் பேசிக் கொண்டு.

பார்த்தவுடன் உனக்கு போனில் சொல்ல வேண்டும் என நினைத்தேன், நேரில் சொன்னால் தான் சரி வரும் என்று தான் வந்தேன். இன்னும் என் வீட்டுக்கு கூட போகவில்லை என்று மூச்சு விடாமல் சொல்லி முடித்தார்.

அந்த பையன் சற்று ஒல்லியாக, கொஞ்சம் உயரமாக, கலர் கம்மியாக இருந்திருப்பானே அது வந்து என நான் ஆரம்பிக்க,

ஆமாம்.உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா என அவர் ஆரம்பிக்க,

அதற்கிடையில் என் மனைவி, எல்லாம் அந்த பையன் கொடுக்கிற சுதந்திரம்.காலம் மாறிட்டா பண்பாடு, பழக்கவழக்கம் எல்லாம் எதுவும் இல்லியா என புலம்ப ஆரம்பிக்க,

அவர் முகத்தில் குழப்பம் கும்மியடித்தது.

மனைவியை அமைதிப்படுத்தி விட்டு, சொன்னேன். மன்னிக்கனும். அவ கல்யாணத்திற்கு உங்களை .....

Monday, July 20, 2009

Ergo Goes Online Completely

Ergo Come this July 30Th they will be stopping their print edition.
For the starters, ergo is a daily free tabloid distributed to IT companies at Chennai.

The reason for them to close the shop is "tough economic conditions"[is there something that we haven't blamed the recession for? Hmm May be the solar eclipse and possibly Michael Jackson's Death]
Well I wont blame them when even the major selling papers are going out of the business and filing for bankruptcy.

I hope they would have brainstormed the following before pulling the plug on it.
  1. Aggressive sales and marketing.
  2. Reducing the content of the paper[ there wasn't much content, at least original unique content]Reducing the frequency.[say alternate days]
  3. Reducing the number of prints[Though there are lots of papers that go wasted completely untouched][The thought of collecting the ergo papers and selling at the old paper shop for weight crossed my mind more than once][well there are no limits for my entrepreneurial zeal]
  4. This reducing the number of prints may create adverse affects,as the higher number of prints would be the only selling factor to get orders for advertisement which will serve as the bread and butter.

They have decided to go online completely.
If at all the ergo team thinks, they are done, they have called it quits, the battle has just begun.

So far, they were the pioneers, unchallenged. By making up a decision to go online, they have signed up for bigger challenges.

By going online, they are surrounded by enemies on all sides, and they could decide to shoot all over at all directions.
No more they have limited audience of namma Chennai. The entire world is up for grabs to them.[still they could focus only on the IT techies or IT Tamil techies]

No more they need to scramble their heads on the content filling for each and every day, but may be each and every hour or even by minute.
It would like to wait and watch how they will manage to get the attention of the eyeballs of the site hopping,restless,content thirsty, techie to get glued to the goergo amidst tweets,networking sites, blogs and news aggregators.

My 20 cents:

  • Serving as aggregators, for blogs.There are lots and lots of blogs. I may not be aware of all of them. Still even if i am aware I may not like to follow them or set up a feed for them, cause not always all bloggers give their best. So publish the best of the blogs from the bloggers[famous and fame less alike] in your site. This would really be much more of a Herculean task then it seems to be.
  • Part Networking site, letting users to create their own spaces, to upload their pics, thoughts. request for more contributions from the users. If you decide to do a censorship, make the process more quick.In other words, make it more user interactive, where the readers could feel as a part of community
  • Provide news services, stock ticker, all updated live and automated.
  • For chrissake have a chat link,[hope they wont block this in offices at least for some time]
  • A place where i could see tweets of famous personalities.

In Short be everything that you might think you might compete against!

Let us wish them good luck.

Update:

My earlier thoughts on free magazines could be seen here and here.

Initially I named the title as "Ergo goes out of print" but changed later.

They are on twitter, but i was not able to see the link for twitter, if it is there it is not prominently visible.

They just have 53 followers. Sorry folks long way to go!

Saturday, July 11, 2009

What do you call this kind of Marketing?

Zee Tamil telecasts the movie "YAARUKKU YAARO " on July-11, 9.00 P.M IST for the First time in the history of the world TV.

Watch the zee tv ad

Damn the Vijay TV's airtel super singer or even the SUN TV, which may buy the rights of the upcoming rajini-shankar movie Endhiran?

Ask them to beat this challenge!

For sure zee tamil have carved a niche, made a date with history and have done something that no other tamil television channel could never ever imagine to do?

This is definitely a watershed event in the history of zee tamizh and the folks at zee tamil would be proud of and cherish the moment.

Normally television channels buy a movie, telecast it and advertise it big time.
If you are asking what is the big deal about this?Then you have never seen this video!

Wondering who the hell/how the hell they would have come up with this creative(daring) idea?

It may not increase the TRP rating of Zee Tamil but for sure will raise the awareness/availability of zee tamil and create a buzzing word of mouth viral marketing.

N.B
If it was not for sam anderson, why will i even bother to check out, is there a website for "zee tamil"? or their channel schedule or at the least even blog about zee tamil or come to know it is not zee tamil but zee tamizh

Felt, The Zee tamizh guys have done a better job at editing and some special effects that is not even available in the original movie.

What does your Personal Brand Stands for?

How you are being perceived by others determines how your actions are being interpreted by others.

One day, President George W Bush was walking in a New York park on a holiday with his pet dog.
The pet dog suddenly became rabid and started attacking Bush himself.
A man who was sitting close-by on a park bench pounced on the rabid dog, fought with it and killed it to save the life of George W Bush.
Bush was appreciative of the young man and said, ``Thank you very much. You will become famous. All TV channels will flash the news `Young New Yorker kills dog to save Bush```. But the lad said, ``No. Mr. President, I aint a New Yorker``.
``So what?``, said Bush, ``They may say, ``Brave American risks life to kill dog and save Bush```. Again the man said, ``No. Mr. President, I aint an American``, for which Bush asked, ``Then what are you?``
The man said, ``I am a Pakistani``.
In an hour all TV channels flashed the news: ``Islamic Terrorist kills Bush`s pet dog, Hand of Osama Bin Laden suspected``.

Similarly have you ever thought how the media would have projected the wardrobe malfunction of emma watson if she wasn't an harry potter star!
How it would have been played by the media if it was lindsay lohan or say paris hilton!

If Apple does it, it is cool and hip.
If Google does it,it is technological break through.
If Microsoft does it, it is crap and buggy!

Perception Matters Nothing else.

P.S
the link contains a very good, decent picture of emma watson without any wardrobe malfunction :)

Monday, July 06, 2009

How to Handle Professional calls at Personal Hours?

Do you think you get more calls from your office than from your girl-friend, than from the credit card companies,than from people who offer loans?Do you find it more difficult to avoid those calls?

This post is for you.

Get the police commissioner mobile number, that is being advertised where the public could call to express their grievances and complaints. No i am not suggesting you should lodge a police complaint.

Set Your Call Divert to that Particular Number.

You are done![literally]

Disclaimer:The author of the blog accepts no liability for the consequences of any actions that may occur by following the idea in the above mentioned blog post. The ideas, views, opinions does not necessarily mean the author intends to follow them or is suffering out in such similar situation.
P.S
Remember, it's just my writing and not me. Thou shall not insult my intelligence and creativity by confusing this with reality!

Saturday, July 04, 2009

The biggest Terrorist

People give multiple descriptions about him, though no one knows how exactly he looks like. Every One is searching for him, though no one knows exactly where he is.There has been reports on possible sitings.
Some people say he does exists and some says he doesn't.
In the name of him, lots of sins and horrendous acts are been committed by few of his so called followers.
He is being blamed for things, for which he is not responsible.
He has been attributed as the brain behind the monstrous disasters the human race he has ever seen.
Is God the Biggest terrorist of all time?

Thursday, July 02, 2009

அவளின் ஒரு நாள்!

காலையிலே போனவ, சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு திரும்பி வர்றே! எங்கே ஊர் சுத்திகிட்டு இருந்தே? சனி ஞாயிறு கூட வீட்டில இல்லாமா?
ஐயோ அம்மா ஊர் எல்லாம் சுத்தலே. கடைக்கு போயிருந்தேன்.
அப்படி என்ன கடை நாள் பூரா.
ஓரு புடவை எடுக்கத் தான். நாளைக்கு கட்டி விடு சரியா?