Friday, October 28, 2011

IT இனி மெல்ல சாகும்

முன்குறிப்பு:பின் வருவன உண்மை மிக உண்மை. மிகை சிறிதும் இல்லை.

தமிழ்நாட்டின் சாலையோரத்தில் மரங்கள் மத்தியில் இருக்கும் எண்ணற்ற கட்டடங்களில் ஒன்று. பொறியியல் கல்லூரி என அவற்றின் முன் ஒரு போர்டைக் காணலாம்.

அங்கு நாளை பார்ட்டூன் 500 கம்பெனிகளில் ஏதாவது ஒன்றின் கணக்கு வழக்குகளை நிர்வகிக்கும் மென்பொருளின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கவோ, நிர்வகிக்கவோ அல்லது ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதா என்ற பரிசோதனை செய்யவோ ஆட்களை அள்ளிக் கொண்டு செல்ல வந்திருக்கும் ஒரு பன்னாட்டு மென்பொருள் நிறுவனத்தின் நேர்முகத் தேர்வு.

கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி, ”How will you determine, whether a number is prime or not?”

சொல்லப்பட்ட பதில்,“By dividing it by zero!”

குறிப்பிடத்தக்கது என்னவென்றால் பதிலளித்தவர் பள்ளிக்கூட தேர்வுகளில் சதம் கண்டவர்!

கடைசியில் கேள்வி கேட்டவரை பதில் அளித்தவர் கேட்டார் ஒரு கேள்வி, ”How did i do my Interview?”

கேள்வி கேட்டவர், Horrible என பதில் சொல்லி விட்டு நீ என்ன சொல்ல விரும்புகிறாய் எனக் கேட்டார்.

எனக்கு என்ன பதில் சொல்வது எனத் தெரியவில்லை என்று பதில் வந்தது.

இதில் மிக ஆச்சரியம் என்னவெனில், இப்படிப்பட்டவருக்கு வேலை கிடைத்தது அல்ல. Horrible என்றால் என்னவென்று பதில் அளித்தவருக்கு இன்னும் தெரியாது என்பது கேள்வி கேட்டவருக்கு இன்னும் தெரியாது.

பின்குறிப்பு:

1.நான் இந்த நிறுவனத்தில் அல்லது கல்லூரியில் கால் வைத்தது கூட இல்லை. ஏன் என் காற்று கூட பட்டதில்லை!

2.அன்றும் இன்றும் ”C code for average of n numbers” கூட தெரியாதவன் தான் நான்!

3.என்னைப் பொறுத்தவரை, பிரச்னை, அரசாங்கத்திடமும் நிறுவனத்திடமும் தான்!கல்லூரியிடமோ மாணவர்களிடத்தோ அல்லது ஆசிரியர்களிடமோ இல்லை!

4.தலைப்பில் தவறு இருக்கிறது.இனி மெல்ல சாகாது, செத்து விட்டது!

Thursday, October 27, 2011

Purpose of the powder

Of all things that puzzle me a lot, the one that puzzles me the most is the purpose of the powder. Talcum powder that is.

Before we go further, Please note the color white and fair will be used interchangeably in the Indian context. Also remind yourself brownish and wheatish are also considered as white, again in the Indian context!

Is it make you to look fair?

If you are fair, already you are white, and why to apply more white over it? Isn't it more like painting white over white?

If you are dark, again no powder is powerful enough to make the dark go away! Won't applying powder make it look like a white coat painted over the dark? Doesn't applying powder makes it obvious that you are dark rather than masking the darkness?

Disclaimer(s)
1.This post is applicable for guys and girls.
2.I don't think i am fair or white.
3.I don't think beauty lies in the colors.
4.I don't use powder and haven't as far as i know. My Mom says that i was using it a lot when i was a kid.Considering my small face and small hands, hardly i wouldn't have used more than an 100gram talcum powder for my whole life.
5.I don't have anything against the talcum powder companies or the models who come in those ads.
6.Please add any other disclaimer that i might have missed

Update as heard from a powder expert and others:
1.Powder is used as fragrant sweat absorbant
2.It shadows the black spots and makes the skin even
3.Also helps oily skinned people

Sunday, October 16, 2011

பரவச பேரானந்தம்

படுத்தும்
பேருந்துப்
பயணமும்
பரவசமாக
பேரானந்தமாக
உன்னுடன்
பயணிக்கையில்!

Saturday, October 15, 2011

கவிதை தெரியாத குழந்தை

கண்டதைப் பற்றி
கவிதை
கிறுக்குகிறாய்!

எனைக்
கண்டதைப்
பற்றி
கவிதையில்லையாவென
கேட்பவளுக்கு

குழந்தைக்கெங்கே
தெரியும்
கவிதை
கண்றாவியெல்லாம்???

பி.கு
புரியாதவர்களுக்காக
அவளைக் கண்டவுடன் குழந்தையாகி விடுவதால் கவிதைகள் வருவதில்லை ;)

Agent Smith and Automation

I like Google News very much.
I use it very much.
I also very much like the changes they are making nowadays.

I also believe, I know a thing or two about automation to make a comment on it.
At the same time, I am of the belief, Never send a machine to do a man's job as against the Agent Smith in The Matrix and the very best folks who taught me the automation [Agent Smith: Never send a human to do a machine's job]

My belief applies to way too many job functions and one among them is running a news site. A news site has to be run by a man but not by the machine.

In Google News, I have seen wrongly placed photos across news snippets. News at wrong sections i.e news about health in entertainment and all that still the below picture is the ultimate thing i have ever come across.


This where the links take you, Here and here

Are you with me or with Agent Smith?

Tuesday, October 11, 2011

Apple Next

Much has been written about the Steve Jobs and his past.
I thought, it will be worthwhile to take a moment and to think what will happen to Apple Next?
Hence here you go with my thoughts at paulwriter

Friday, October 07, 2011

Tribute to Steve Jobs

Australian Tamil Broadcasting Corporation's Australia's Tamil Radio paid a special tribute to Steve Jobs.

Here is the recording of the Live show.

Yeah, that squeaky little voice belongs to me!

A very special thanks should go to Chokkan for recommending me, with out him this wouldn't have been possible.

An equally special thanks to Kanapraba for having me too as a guest in his show :)

You could hear the radio live here

Bidding Adieu

விடுகதையா இந்த வாழ்க்கை
விடை தருவார் யாரோ

எனது கை என்னை அடிப்பது போல
எனது விரல் கண்ணை கெடுப்பது போல்

அழுது அறியாத என் கண்கள் ஆறு குளமாக மாறுவதோ
ஏன் என்று கேட்கவும் நாதியில்லை
ஏழையின் நீதிக்கு கண் உண்டு பார்வையில்லை

பசுவினை பாம்பு என்று சாட்சி சொல்ல முடியும்
காம்பினில் விஷம் என்ன கறக்கவா முடியும்

உடம்பில் வழிந்தோடும் உதிரம் உனைக் கேட்கும்
நான் செய்த தீங்கு என்ன

உனது இராஜங்கம் இது தானே ஒதுங்க கூடாது நல்லவனே
தொண்டுகள் செய்ய நீ இருந்தால் தொல்லை நேராது தூயவனே

கைகளில் பொன் அள்ளி நீ கொடுத்தாய்
இன்று கண்களில் கண்ணீர் ஏன் கொடுத்தாய்

காவியங்கள் உன்னை பாட காத்திருக்கும் பொழுது
காவி உடை நீ கொண்டால் என்ன ஆகும் மனது

வாழ்வை நீ தேடி வடக்கே நீ போனால்
நாங்கள் போவது எங்கேp.s
This post should have been posted quite some time back, still it is never too late than to be never at all

Wednesday, October 05, 2011

First Review of My Writing

It's more than 5 months, I started writing the biography of steve jobs here [22nd week column was published today]

I was told, it was popular and getting good hits but me being a cynic[Ahem] took it with a pinch of salt.

Today I came across this and was quite surprised to see a first third party review of my writing :)

It indeed made my day though :)