Thursday, December 31, 2009

என்ன செய்ய?

வரிசையில் வரா
வீணர்களை
வசைபாடவா
உதைக்கவா?

சி(னிமா)ல விளக்கங்கள்

முன்னேற்றம் என்றால் என்ன?
ஒரு காலத்தில் Mr X படத்தை குடும்பத்தோடு பாக்க முடியாது.
தனியாத்தான் பாக்க முடியும்.இப்ப எல்லாம் தனியா கூட பாக்க முடியாது.
 
வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் விளக்குக
மொக்கையான படத்தில நடிச்சுட்டிருந்த Mr X, நடுவுல சில நல்ல படம் நடிச்சு மறுபடியும் மொக்கை படத்தில நடிக்கிறது தான்.
 
P.S
If you can't guess who is Mr.X, then you are definitely a fan of Mr X.

பாக்காதே என்ன பாக்காதே

பார்த்தால் பார்வையில்
எரிக்கிறாள், பார்த்தது
அவளையல்ல ஆகையால்!

Saturday, December 19, 2009

நீ வருவாய் என

எப்போது எப்படி என்று தெரியவில்லை அவளை எனக்கு பிடித்து விட்டது. அவளுக்கும் என்னை  பிடிக்கும்  என்று  தான்  தோன்றியது ஆனால்  அரண்டவன்  கண்ணுக்கு  இருண்டது எல்லாம்  பேய் என்பது போல் அது என் பிரமையா எனவும் தோன்றியது. 
தினமும் அலுவலகத்தில் பார்த்து கண்ட கதைகள் பேசினாலும் ஏனோ இதைக் கேட்க மட்டும் வாய் வரவில்லை.
விஜய் தான் உதவிக்கு வந்தார். 
உனக்கு என்னை பிடிக்கும் என்றால் அவதார் படத்திற்கு டிக்கெட் அனுப்பு இல்லையென்றால் வேட்டைக்காரன் படத்திற்கு டிக்கெட் அனுப்பு என்று வந்த   குறுந்தகவலை அந்த இரவுஅனுப்பி வைத்தேன். சாதா பார்வர்ட் என்று நினைக்க கூடாது என , "அவதாரா வேட்டைகாரனா என்று நன்றாக யோசித்து பதில் சொல்லு என்று மேலும் ஒரு குறுந்தகவலை அனுப்பி வைத்தேன்.
நாளை நேரில் என்று பதில் வந்தவுடன் எனக்கு புரிந்தது அவளுக்கு புரிந்து விட்டது என.
ஆவலுடன் அலுவலகம் அடைந்த என் கையில் வேட்டைக்காரன் டிக்கெட்டை தந்தாள்.இரண்டு இருந்தது.
 பின்குறிப்பு
இதன் Sub Text புரியாதவர்களுக்காக இந்த வரி.
உன்னோடு என்றால் வேட்டைக்காரன் படத்துக்கும் வரத்தயாராக இருக்கிறேன் என்று அவள் சொல்லிக்  கொண்டிருந்த  போது நான் பறந்து கொண்டிருந்தேன்.

Thursday, December 17, 2009

அன்றும் இன்றும் மனிதன் மாறிவிட்டானா?

ரொம்ப காலமாகவே படங்களை நியாயமான முறையில் தான் பார்த்து வருகிறேன். MoserBaer-ம் Big Flix-ம் தான் காரணம்.Pirated DVD களின் தரமும், Online Download Speed-ம் மற்ற துணைக் காரணங்கள்.

சில நாட்களாய் புத்தகங்களிலும் இதே நிலைமை. எல்லாம் காசுக்கடக்கமான புத்தகங்கள். அடங்க வில்லையெனில் ஒழுங்காக வாங்கியவர்களிடமிருந்து ஒசி வாங்குகிறேன். அனாயசமாக Online-ல் படிக்க முடிந்தாலும் கண்களை கருத்தில் வைத்து Avoid செய்து விடுகிறேன்.

என்னை மாதிரி ஜீவன்களுக்காகவே LandMark-ல் தமிழ் ஆங்கிலம் என வித்தியாசம் இல்லாமல், எவ்வளவு குறைவான காசுக்கு வாங்கினாலும், Free Shipping மற்றும் Discount உடன் Online-ல் புத்தகம் விற்கிறார்கள், அருமையான Packing, சரியான Delivery உடன்.[இதற்கு முன் ஒரு புத்தகத்தை 58-கு வாங்கினேன்]

Site-ல் Filterகள் எல்லாம் போட்டு,தேடுவதற்கு மேலும் வசதி செய்யலாம். இவர்கள் தரும் போது கிழக்கில் ஏன் தருவதில்லை?

எங்கள் அலுவலகத்தில் இருக்கும் ஒரு கடையில் 20% தள்ளுபடி இருந்தும், கேட்ட புத்தகங்கள் மெயின் கடையில் இருந்து தருவிக்கிறோம் என்று சொல்லி டபாய்த்ததால், மீண்டும் LandMark Site-ல் Land ஆனேன்.

இதற்கு இவ்வளவு அறிமுகம் என்றால், குறுந்தொகை ஒரு எளிய அறிமுகம் என்ற புத்தகத்தை வாங்கி படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை சொல்லத்தான். :) :)

சுஜாதா எழுத்தைப்ற்றி புதிதாக பிரஸ்தாபிக்க எதுவுமில்லை.
ஆரம்ப பக்கங்களே ஆபாரம் தான், ஆனால் மூன்று பக்கங்கள் தாண்டும் முன்னரே மூச்சு மூட்டுகிறது. கனமான சாரம் தான் காரணம். புத்தகமும் Hard Binding இல்லாமல் PaperBack இருந்திருக்கலாம்.

பாடல்களை விளக்கம் இல்லாமல் படித்தால் ஓன்றும் விளங்குவதில்லை.
சங்க கால தமிழுக்கும் சமகால தமிழுக்கும் கால இடைவெளி பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருந்தாலும், மனிதனின் அகப் பொருள் வாழ்வில் அன்றும் இன்றும் அதே பிரச்னைகள் தான்!

Three Mistakes of the Day

During the rainy season,
 1. Not owning an umbrella.
 2. Not wearing a rain coat but a jeans. 
 3. Above all, getting up late, missing the company shuttle that stops just across the door.
Or
Should i say going to office on a rainy day is the one biggest mistake of the day :)

Monday, December 14, 2009

Best Laid Plans

Is there such a thing called as very good plan?

How many of us, do really follow our childhood dreams, ambitions? Not many i would say.

May be we were too young and ignorant too know what exactly we wanted to know, we were not aware of strengths, weakness, opportunities and threats. Do we know that atleast now?

How many of us have even pursued our grown up ambitions and dreams? say your career choice during college? say your career plan after college? again not many i would say!

Forget career choices, tell me one thing for which you planned, with risk factors zeroed in, considered mitigation plan and back up plans, dreamed of all the worst case scenerios and just went according to the plan? not one i would say! Even just going to hometown doesnt happens according to the plan.

well then, why is that most of the organizations and individuals plan? that too long term, mid term short term. Usually for most of them, plan tops, it's the execution that topples.

May be that's what differentiates successful and not so unsuccessful people. Successful people, plan and stick to their plans.

Alternatively, you can go along in life as it goes on and tell everybody that was the plan![when managers tells, "you are ten days behind the schedule according to the plan", oh yeah boss that was the plan.]

N.B
I never planned to blog this post, and there are many posts that i have planned but havent blogged

just a travel in the memory lane after meeting some school folks.

Monday, December 07, 2009

காணாமல் போனவர்கள்

குழந்தைகளுக்கான  கடைகளில்
காணாமல் போய் விடுகிறார்கள்
பெரியவர்கள்!

Sunday, November 22, 2009

ஏன் எதற்கு இந்த கொலை வெறி?

 "போகாதே  போகாதே  என் தலைவா
பொல்லாத சொப்பனம்தான் நானும் கண்டேன்"

தினமும் காலை அலுவலகம் கிளம்ப எழும்  பொழுது யாரோ  இப்படி பாடுவது போல தோன்றுகிறது?

Thursday, November 19, 2009

Security or Stupidity?

Once When like a donkey sitting on a small wall having my coffee, My boss's boss's boss dragged me across from one building to another to introduce a manager. though it was just the opposite building, While we entering that building, we were stopped by a security and he did not let me in as i was not carrying my Id badge. Just out of habit i left it in my desk.The Biggest boss who doesnt likes to be challenged or give up called the security head and took me in. I felt bad for putting him in such an embarassing moment.


Once i left my identity card, just under my keyboard and was searching for two days and almost applied for a new identity badge which would have cost me few hundred bucks.

Even after all these, i never cultivated the habit of wearing the id badge. No good reason for not wearing it, except i dint find a good reason to wear it.

Off Late, I am usually stopped by a guy, who with a little bit of politeness, little bit of authority asks me to display/wear the badge.[already it had happened thrice]

Next time when he asks me, i am gonna show him the print out of this post. Yeah i am going to carry this print out all time, even if i dont carry my badge.

Even though many people wear badge, especially girls dont display it properly. The front side turns out the other way and you see the plain empty side of the badge. Do you ask even them to display the badge properly?

Before that, what is the point of displaying the badge withing the office premises? Security. Excuse me Hope you are not kidding. Badge is hardly the palm size and I just cant think of averting a security situation by making people wear the badge within the premises. [access to restricted areas are already well protected]

Atleast it makes sense checking the badges when people enter the office premises. Did I say atleast? yeah you read it right. Badge just has a picture which approximately resembles the person who carries it and a name in it. How do you confirm, is it the person, the person who really carries it? i.e My Badge may carry my picture and it may say Bill Gates, How do you really know am i bill gates? You dont!

Next, Have you ever thought rather than a person who does not wears a badge within the premises, the person who wears the badge outside the office premises is a potential security situation. Anyone could know the person's name and the organization and any other possible information that is available on the badge. [Some companies almost have the person's resume on the badge].

But What the hell? One should always cultivate a habit of wearing and displaying the ID badges properly. If not how will guys ever come to know the names of girls?

My Statement on 2 states, the marriage of my life

It took three days and a couple of calls to courier company for the book to reach my home rather room from landmark. As soon as i reached home, i laid my hands on the book, even before i removed my back pack. I removed it only after finishing the book. Well i usually finish my fiction in one sessions.
Five point some one did bring chuckles and i was laughing to myself like crazy. 2 states too did the same but in multifold than five point some one.Well writing gets better with your experience.Considering I felt, reading One night at call centre and three mistakes of my life as two mistakes of my life, two states was quite gripping.Hats off to Mr Chetan Bhagat for bringing back his magic.

The unexplained sudden change of heart by his father is the weakest link in the novel.

Fiction or truly inspired, he really have did his research well with depiction of chennai so close to reality.[Couldnt help wonder, did he really knew the meaning of the few tamil words he uses!!][I could have suggested with much more toned down lighter words! :) ;)]

As well could have toned down the stereotypes, northie southie stuff. Far from reality dude.

For sure he has learnt a thing or two about marketing in IIMA, if not why to insert references from "Five Point Someone" which might tempt you to read it again[it definitely tempted me]

Well the dramas in his stories make me feel that [ in three mistakes that trip to australia] [In two states, the concert, atleast here it gels well with the story] he writes them such that they could be easily adapted to movies[Again an IIT engineer would know a thing or two about reusability too.]

At the same time Wondering why he has to throw some robin sharma kind of stuff in his novels?

Why Such lashing out on the Silicon Valley/Techie NRI's? [In two states, it is Harish, in one night at call centre a guy from microsoft?]

The dedication at the beginning of the book is different and well deserved too[ I have always felt, sudha's dad never got his due credit for the success of narayanamoorthy!] But why the asterisk/footnote/disclaimer over the dedication? Oh I get it, that was to pacify your mother right :) :)

Is that the blue blooded back ground of IIT and IIM that makes him tick? Would [he] would have gained this attention or reputation with out his alma maters.

Well I dont deny that he writes well, but his stories or plots are not that great. They are successful because he writes well about what the english reading adult male or female in the age group of 18-40 could really associate very well. He knows his customer profile pretty good and it helps that this demography is pretty large contributing to his numbers.

Once the tamil writer sujatha remarked, Mix the facts and fictions together in proper proportions and leave the reader wondering[or confusing] which is the fact and which is the fiction. Chetan Bhagat does sticks to this in a holistical manner by making it a point to blatantly accept/hint his stories are
based upon true life incidents.[ even dan brown does the same but just in an altogether different bigger plane]

Hope he does not runs out of steam from good real life inspirations to keep us laughing like crazy all alone in the middle of the night.

Friday, November 13, 2009

The Ugly Truth

This Movie is R-Rated. So is this review post!

வேலையில் கண்ணும் கருத்துமாய் தொழிலைத் தெய்வமாய் மதிக்கும் பெண், ஆனால் ஒண்டிக்கட்டை. ஆண்கள் மீது ஆசைதான், ஆனாலும் இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என மாத மளிகைக் கடைப் பட்டியலை விட நீளம், எவன் சிக்குவான்? அப்படியே சிக்கினாலும் அவனிடம் சிறுபிள்ளைத்தனமாய் நடந்துக் கொண்டால்.

இப்படி இருக்கையில், அவள் அலுவலகத்திற்கு அவளிடம் ஒருவன் வேலைக்கு சேர்கிறான். அவனை அவளுக்கு சிறிதும் பிடிக்கவில்லை. அவனும் அவன் பேச்சும் நடவடிக்கைகளும் எரிச்சலூட்டுகின்றன. வேலையில் ஒரே வெட்டுக்குத்து.

இந்த நேரத்தில் அவள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அழகான தேவன்.[தேவதைகள் மட்டும் தான் இருக்க வேண்டுமா என்ன].

இதையெல்லாம் தெரிந்த நம் கதாநாயகன், கதாநாயகியின் காதலுக்கு உதவி செய்தால் வேலையில் வெட்டுக்குத்து இருக்க கூடாது என ஓப்பந்தம் போடுகிறான்[குழப்பமாய் இருக்கிறது என சொன்னாலும் சரி புரிந்து விட்டது என சொன்னாலும் இத்தோடு இதை படிப்பதை நிறுத்தி விடலாம்.]

கதாநாயகன் திட்டப்படி நடக்க கதாநாயகிக்கு பக்கத்து வீடு உஷாராகிறது. இந்த நேரத்தில் கதாநாயகனோடு கதாநாயகி வெளியூர் போக, போன இடத்தில், கற்பனையைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். காதல் வருகிறது. நம் பக்கத்து வீடும் வந்து சேருகிறது.

பக்கத்து வீ ட்டை, பக்கம் வராதே என கதாநாயகி விரட்டிவிட, அது தெரியாமல் கதாநாயகன் வேலையை விட்டு விலகி விட, பின்னர் கடைசியில் இருவரும் இணைகிறார்கள்.[கதாநாயகியும் கதாநாயகனும் தான்]

என்னடா இவன் தமிழ் படக் கதையை தன் சொந்தக் கதை என்று கரடி விட போகிறானா என்று கடுப்படைய வேண்டாம்.

The Ugly Truth என சமீபத்தில் வந்த ஆங்கிலப் படத்தின் கதை இது தான்.இனி திரைக்கதை.

கதாநாயகி தொலைக்காட்சியில் வணக்கம் சென்னைப் போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்பாளர். எதையும் பிளான் பண்ணித்தான் செய்வார். ஆண்களைக் கணக்கு பண்ணுவதிலும், ஆனாலும் பிளான் பணாலாகி விடும்.

அப்படி இருக்க நிகழ்ச்சி பரபரப்பாக அதிரி புதிரியாக இருக்க வேண்டுமென நாராயண ரெட்டி ரேஞ்சுக்கு ஒருவனை கதாநாயகியின் மேலாளர் கொண்டு வருகிறார்.நிகழ்ச்சியின் டிர்பி ரேட்டிங் எகிறுகிறது. அவனால் இவள் வேலைத் தப்புகிறது.இவள் காதலுக்கும் கைக் கொடுக்கிறான். காதலனோடு வெளியூர் போகவிருக்கையில், இவர்களை விட ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சி அவனைப் பேட்டிக்கு அழைத்து , அதன் மூலம் அவனைக் கொத்திக் கொண்டு போக இருப்பதாக செய்தி வர, நீ தான் அவன் கூட இருந்து பேசி அவனை தடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நம் கதி அதோகதி என நிகழ்ச்சிக்கு கதாநாயகியை துணைக்கு அனுப்பி வைக்கிறார், மேலாளர்.

போன இடத்தில் கதாநாயகிக்கு பெரிய வேலையில்லாமல் பெரிய தொலைக்காட்சியின் அழைப்பை சொந்த காரணங்களுக்காக நம் ஆள் நிராகரித்து விட, சந்தோஷத்தில் கதாநாயகி இருக்கையில் இருவருக்கும் காதல்

தீ பற்றுகிறது. அணைத்து அணைக்க முயற்சி செய்து பிரிகின்றனர். சென்ற பின் கதாநாயகியின் கதவு தட்டப்படுகிறது, திறந்தால் காதலன், சிறுது நேரம் கழித்து மீண்டும் கதவுத் தட்டப்பட கதாநாயகன். எல்லாரும் அப்படியே ஷாக்கிறார்கள், நம்மைத்தவிர. கதாநாயகன் கிளம்பிச் செல்ல, கதாநாயகி காதலனிடம் உண்மையைச் சொல்லி பிரிகிறாள்.

ஆனால் அடுத்த நாள் வேலைக்கு போனால் நம் ஆள் இராஜினாமா செய்திருப்பான். பின்பு அவர்கள் எப்படி இணைகிறார்கள் என்பதை ஜவ்வில்லாமல் மிக அழகாக எடுத்திருப்பதாக எனக்குப் பட்டது.

படத்தில் கதாநாயகனைச் சந்திக்க வரும் சிறுவன் யாரென கதாநாயகி ஒரு நொடி தயங்குவதும் நான் அவன் மாமன் என விளக்குவதும் அவன் பொருட்டு தான் நான் பெரிய தொலைக்காட்சியில் வெளியூரில் வேலை செய்ய விருப்பமில்லை எனச் சொல்வது, கிளைமாகஸ் என சில நெகிழ்வான காட்சிகள் சில உண்டு.

புதிரா புனிதமா அளவுக்கு நிகழ்ச்சி நடத்தும் கதாநாயகனுக்கு கதாநாயகி, போன் செய்து பேசும் காட்சி, கதாநாயகி காதலனை முதலில்[முழுதாகப்] பார்ப்பது, கதாநாயகி காதலனோடு மேட்ச் பார்க்கப் போவது, கதாநாயகி பார்ட்டிக்கு போவது, என ஒரு சில ஆங்கில தரத்தில் இருக்கும் சில காட்சிகளை தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு மாற்றி சூர்யாவோ மாதவனோ தமன்னாவோ வந்தால் ஆச்சரியப்படாதீர்கள்

பி.கு
அது என்ன ugly truth என கேட்பவர்களுக்கு அது தான் நம் கதாநாயகன் நடத்தும் நிகழ்ச்சியின் பெயர்.

Thursday, November 12, 2009

The White Tiger By a Couch Tiger

There have been some movies, which have quite disturbed me. If there was a book that left me in awe,dazed,confused, enraged and in lots of other feelings that would be WHITE TIGER.The uniqueness is not only on the premise, setting,twists and turns, the plot but blending all these without exaggeration still making it an interesting read. The fiction is so close to be a non-fiction, that I was so tempted to mail boss@whitetiger-technologydrivers.com.Mr Aravind Adiga, you really deserve the booker for your first novel.

Having said that, I would be glad if you could share your secrets of success, just like you shared the secrets of balram halwai to the chinese premier.

Did the title, bangalore tigers inspire this title?

Did you write the entire novel on a machintosh?

Do you write only at the middle of the night?

Do you have a fascination or liking towards the chandelier?

Do you practice one hour of yoga daily?

Do you own a maruti/toyoto qualis/honda city?

Are you afraid of lizards?

Do you really like those three poets you mentioned?

Who the hell is the fourth poet that you never mention?

Where and when and how did you get an inspiration for the novel?

How much time did it take to write/research this novel?

Enough questions for Aravind Adiga,

Likes of Danny Boyle, haven't you yet bought the movie rights for the White Tiger? I can't wait to see another OSCARS in the hands of A.R Rahman.

When and who will write and publish this book in Tamil?

if you ask me why this post now? Did i took my sweet time to read? Was i lazy enough to blog about it? Or am i just posting it now which i wrote some months back?

Well it takes time for a guy like me who is yet in the darkness,yet who hasn't come out of the cage to lay hands on the book where the total price is more than the number of pages of the book even to borrow it!

p.s
Well some of the answers could be seen here, here and there

Tuesday, November 10, 2009

கண்ணோடு(காபியோடு) கலந்தவள்

பார்த்தவுடன் பற்றிக்கொண்டது
பிரிவதற்கு பிரியமில்லை
ஆகையால் ஆரம்பித்தோம்
காபியைக் கடைய

கண்கள் கலந்தாடியது
கடையைக் கலைக்கும்வரை
வெவ்வேறு டேபிள்களிலிருந்து!

Sunday, November 08, 2009

என் சுவாசக் காற்றே!

அரவிந்த்சாமி பார்ப்பதற்கு மட்டும் டாம் க்ரூஸ் அளவுக்கு இல்லாமல், அந்த ஆரம்ப ஸ்டண்ட் காட்சியையும் அவரைப் போலவே சிறப்பாகத்தான்
செய்துள்ளார்.ஆனால் அடுத்த நொடியே மொக்கையான தமிழ்சினிமா தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நினைவூட்டுகிறார்கள். அதை
கிளைமாக்ஸ் வரை விடாமல் சிறப்பாக மெயின்டெயின் செய்கிறார்கள்.கொலையில் இணையும் காதல் நம்மை கொன்றுவிடுகிறது.

இருந்தாலும் அந்த காதல் காட்சிகள் எல்லாம் கவிதை கவிதை.

கதை முடிச்சு எல்லாம் நன்றாக போடத்தான் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள்.ஆனால் நடுவே பிரகாஷ்ராஜ் காணாமல் போவது, தேவையில்லாத ஓட்டாத காமெடி பிட், என அவிழ்ப்பதில் திரைக்கதை சிக்கி சின்னாபின்னமாகி விட்டது.

ரகுமான் இசை, வைரமுத்து வாலி வரிகள் அருமையான ஒளிப்பதிவு, இனிமையான இஷா எல்லாம் வீணா போச்சே[என் தூக்கம் உட்பட]

பி.கு
1.படத்தில் வரும் அரவிந்த்சாமி வீடு போல வாங்கவோ கட்டவோ முடியவில்லையென்றாலும் வாடகைக்காவது நான்கு மாசம் இருக்க வேண்டும்.

2.மழையில் BigFlix-ல் சென்று வாங்கி வந்த இந்த டிவிடியை எங்கு வைத்தேன் எனத் தெரியாமல், Hot Chips-க்கும் வீட்டிற்கும் அலைந்து போதே சகுனம் சரியில்லை என்று உஷாராகியிருக்க வேண்டும். விதி யாரை விட்டது.அதுமட்டுமல்லாமல், லேசாக ஜுரம் வந்தது போல ஒரு பீலிங். ஆமாம் இஷாவை இவ்வளவு நனைய விட்டிருக்கிறார்களே, பாவம் அவங்களுக்கும் ஜுரம் வந்திருக்குமோ?

இப்படிக்கு(இப்போதைக்கு) இஷா பீவரில்
zeno

Saturday, November 07, 2009

எல்லாம் எமக்குத் தெரியும்.

அப்பா பள்ளிகூடத்திலே திருக்குறள் போட்டிலே நான் தான் பர்ஸ்ட்.
வெரிகுட் யார் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா.
இல்லப்பா, நானே கத்துக்கிட்டேன்.

அப்பா, நான் தான் டென்த்ல எங்க ஸ்கூல்ல பர்ஸ்ட்.
பயங்கர புத்திசாலி பொண்ணு. ட்யூஷன் இல்லாமலே நல்ல மார்க் வாங்கிட்டியே. வெரிகுட்.

அப்பா,எந்த காலேஜ், எந்த கோர்ஸ் பா படிக்க?
நீயே முடிவேடுமா. உனக்கு தெரியாதா?

அப்பா, சம்பளத்தை எப்படி சேமிக்கறது. எதிலே முதலீடு பண்றது.
என்னம்மா என்னைக் கேட்டுட்டு.நீ எல்லாம் கரெக்ட்டாதான் செய்வே. நீயே முடிவேடுமா.

அப்பா எங்க ஆபிஸ்லா ஒரு பையன். அவரை எனக்கு புடிச்சுருக்கு.அதனால...
அடி கழுதை.உனக்கு என்னா தெரியும்னு நீயே இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்த. வீட்ல பெரியவங்க நாங்க எல்லாம் எதுக்கு இருக்கோம்?

Malaikallan Pol Oruvan

People say things change, I am a firm believer though things change, certain fundamentals never ever change.

If you don't believe check this video!
To know about the first half of the clip, check here
To know about the second half of the clip, check here
If you want to know is it mere coincidence? then ask him!
if you want to know how i created the clip, check here.

p.s
thanks to my tech guru, who provides me with all these kind of tools
Bear with me if at all there are any sync problems

தமிழ் பாடல் காட்சிகளின் ஆபாசத்தின் ஆரம்பகர்த்தா!

ஒன்று எனக்கு கண்களில் எதேனும் கோளாறு இருக்க வேண்டும், அல்லது கலாசாரத்தைப் பற்றிய என் அளவுகோல் மிகவும் பரந்து விரிந்ததாக இருக்க வேண்டும்.ஸ்ரேயாவின் உடைகள், கந்தசாமியில் அவ்வளவு மோசமாகப் படவில்லை.
 இல்லை மோசம் தான் என கூறுபவர்கள், எம். ஜி.ர் ஆடிப்பாடும், அழகிய தமிழ் மகள்[ யாரது என்று எனக்கு தெரியவில்லை]தமிழ் சினிமாவில் அதீத கவர்ச்சி ஏன் ஆபாசத்தை அறிமுகப் படுத்தியவர் எம். ஜி.ர் தான் எனக் கேள்விப்பட்டதுண்டு. இந்தப் பாடலைப் பார்த்தவுடன் அது சரி தான் எனத் தோன்றியது.[Youtube-ல் Link கிடைக்கவில்லை, இதைப் படித்தவுடன் ஒருவர் எடுத்து தருவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது].
மேலும் அந்த காலத்திலேயே அப்படி என்றால், இந்த காலத்தில் அதை விட பல மடங்கு முன்னேற்றம் வேண்டாமா? அதோடு ஒப்பிடுகையில் கந்தசாமி ஒன்றுமேயில்லை என்பது என் அபிப்ராயம்.

Update:Finally found the Youtube link for the song. Not exactly finally, cause never did the due diligence to find the song! Also one more thought occured.  I don't think the actress of yesteryears were paid awesome money as of today's actress. The glam quotient or the vulgarity of today's is nothing when compared to songs like this! Shame on you  today's glam queens you dont do the justice to your salary and you producers/directors you dont extract what your money is worth :P

Update:
After a long time, i was able to find the youtube link for the above mentioned song. It is from the movie "Rickshawkaran" and MGR was awarded national award for this movie.
Not much is 'visible' in this print. If only you get a better print don't watch it with the family!

Wednesday, November 04, 2009

No Comments


ஆசையில்லாமல் ஒரு கடிதம்

வர மாட்டாயா என ஏங்கித் தவித்திருக்கிறேன்."நீ வருவாய் என" என ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்.வரும் அறிகுறி தெரிந்தவுடன் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவேயில்லை.வந்தவுடன் உன்னைப்பார்த்துக் கொண்டு,ஆசையாய் அனைத்து, ஹ்ம் அது ஒரு கனாக் காலம்.ஆனாலும் நான் உன்னை பிரிவேன்.பிரிந்தால் தான் சேர முடியும் என.

நாட்கள் செல்ல செல்ல,ஆடிக்கு ஒரு முறை வந்து கொண்டிருந்த நீ,ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் என்னை பார்க்க வந்தாய்.வந்தால் ராஜ அலங்காரம் தான் உனக்கு.எனக்கு நல்ல பொருத்தம் நீ என்ற மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்தேன்.

உன் வரவு,வழக்கமான ஒன்றாகிப் போன பின்,உன்னை மேய்ப்பதும் கட்டிக் காப்பதும் பெரும்பாடாகி விட்டது.மேலும் நீ இல்லாமல் நான் தனியாக இருப்பது தான் நிம்மதியாக மனதுக்கு உற்சாகமாய் உள்ளது.

இரண்டறக் கலந்து என்னோடு ஒன்றாகி விட்ட உன்னை இப்படி எல்லாம் இழிவாகப் பேசுவதற்கு என்னை மன்னித்து விடு, தாடியே!

Tuesday, October 20, 2009

Ten Things You should Do When You travel to USA

 1. Demand For Drinks in Flight, thinking that it is Bar.
 2. Speak ill of the cabbie in the native indian tongue, and get a reply from him in the same language.
 3. Pack Lunch from the complimentary Breakfast provided in the hotel.
 4. Call 911 thinking that is the room service number.
 5. Annoy the person who stays next in your room with your loud calls or some creative means![so that he/she really calls 911]
 6. Make sure the fire alarm goes off due to your cooking smoke.
 7. Get accosted by the "BROTHERS"
 8. End up in a Gay Bar!
 9. Have a luggage more than the prescribed weight limit and negotiate with the airlines staff, throw something in garbage, repack the bags
 10. Have something in your hand luggage that should have been in cabin luggage, so that security throws it off. So you can feel later "VADAI POCHE"

Thank God, Airtel is not God!

Airtel announces, you can tweet from your airtel but also tells standard rates will apply. Well what the hell does "STANDARD RATES" mean? Call Customer Care na.

Me:[after repeating the number twice] boss may i know what is the standard rates for twitter message from mobile?
Customer Care :Sorry Sir, we do not have that information. But Sir, if you send any message on diwali, you will be charged.
Me: Can you get me the info on twitter message rates? Will it be charged or go in as a part of my SMS pack?
CC: Sir, I can get back to you within 24 hours Sir.
Me: Wait, Did you say that my messages will be charged tomorrow on diwali.
CC: Yes Sir, tomorrow you will be charged 50p per message.
Me: hey come on i have a SMS free pack in which i can send unlimited STD/local and I pay RS.X every month as a part of the rental.
CC: Parroting again, yes sir, but sir, tomorrow we will charge you sir. So please do not send any messages sir[he doesnt wants me to send cause i will be charged, so caring towards the customer]

Few Days back, some one rightly tweeted ," If Airtel was god, they would charge you for breathing"

P.S
I ain't that Dumb enough to have a hope that i will get a call from customer care
Looking forward For the implementation of the Mobile Number Portability

Monday, October 12, 2009

Wiser By the Week End

Thou Shall Make firm and quick decisions on "to travel" or "not to travel"
Thou shall be early than to be late or than to be never!
Thou shall not assume,government buses ply to your choice of destination each and every minute. [especially the minute you arrive]
Thou shall not heed to the words of Bus conductor who promises you the ETA. [add one hour buffer to it]
Thou Shall Not watch 3 movies in a back to back manner at night when you have to get up early the next morning.[early here refers to 9-10 A.M]

Monday, October 05, 2009

Obama Should Have Hitler Too as Hero!

Obama says, his ideal dinner date would be Mahatma, I would Say Probably he should consider Hitler too!

One of the very few advices was that i have received in my childhood is "Everybody you meet is a teacher to you. From each and everyone that you come across, you have something to learn. Even from bad guys and bad things, Especially from them"

To elobarate, He/She could be a complete baddie. Still, you have something to learn from them. In fact it's from bad guys you could learn a lot than from the good guys. How can you know what exactly is good if you dont have bad?They are the ones who teach you what not to do. More over There are good things to learn even from bad guys and even good guys,the perfect role models have bad qualities that one should never cultivate.

Let me quote two incidents from the great Indian Epic, Ramayana and Mahabharatha to illustrate my point.

What is that you can learn from dhuryodhana? Not to humiliate a woman in front of all. Not to be greedy? Nope. You learn, "respect to friendship, trust over the friend as well as the wife". Once Dhuryodhana's best friend Karna and his wife are playing a game of dice. While Playing the game, In the middle of the game, she tries to walk away from the game, he tries to pull her back, insisting her to continue with the game. The ornament she wears falling down, and the pearls scatter all over the place on the floor. Dhuryodhana enters and sees karna pulling his wife, and all the other short stuff. The usually short sighted Dhuryodhana, unusually doesnt gets angry, doesnt doubts his wife, or his best friend. Rather he asks, in what fashion, should the pearls be put back in to the ornament.

Compare this with Rama, the god incarnate, who doubts his wife, who asks her to jump in to fire and prove her purity. Poor sita, she dint have a family court those days to file for a divorce and get the alimony from rama for herself and her kids.

In modern day contexts, You could learn how to be very charming and other things from Mr. Clinton and Kennedy. Well you know what not to learn from them.

In other words, even, from a worst managed project, you not only can learn how not to manage a project, but possibly a very few best practices.

From a bad movie, not only you learn how not to make a bad movie, possibly it could have a good script, good dialogues, good camera or a good looking heroine.

So Mr Obama, Listen to me, If not Dinner atleast have a beer summit with hitler. Not only Gandhi Probably Hitler too could teach you a thing or two![At least Annhilation of Terrorists from earth]

p.s
A Gandhi Jayanthi Special Post

Friday, September 25, 2009

Everything is Ephemeral

When you are young and you are hit by a big failure, a disappointment, you think that as the worst thing that could happen to you. As you grow up and are faced with more and more failures and disappointments, your so called previous big problems seem so small. The new failure becomes the biggest ever embarassment of life.

So when you are faced with a failure, and you start thinking that, this is the lowest point of my life, be aware that this a deja vu feeling, be aware that you still have miles to travel filled with much more bigger problems and this lowest point of life will further hit new lows.

Just remember even this shall pass away!

Monday, August 31, 2009

தூங்காத விழிகள்

குளிரான காலை
கொஞ்சமாய் கண்ணயர
கெஞ்சும் கண்கள்

குறுக்கே குரலோசை
வஞ்சியின் கொஞ்சல்கள்
அலைபேசியில் அவள்
பேருந்தின் பின்சீட்டில்!

Wednesday, August 19, 2009

பதிலில்லாத கேள்விகள்

அம்மா,நான் இன்னைக்கு ஸ்கூல் போகலை.

ஏண்டி? போன வாரம் தான் நீ லீவு போட்டப்ப உனக்கு உடம்பு சரியில்லனு நான் பொய் சொன்னேன்.இப்ப என்ன பொய் சொல்ல?

உனக்கு உடம்பு சரியில்லனு சொல்லலாம்.

எனக்கு உடம்பு சரியில்லனா நீ எதுக்கு லீவு போடனும்.

ஆ நீ மட்டும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லனு சொல்லி அடிக்கடி ஆபிஸிக்கு லீவு போடறே!

It's not about a software company

They offer you a wide range of products.
When you want one specific one, sometimes, after sometime they come back and tell you they cant offer you the one.

You state your requirements to one guy.
That one guy tells your requirements to other guy.
The other guy passes your requirements to some other guy.
Finally someone does executes your requirements.

The first delivery and your subseqeunt deliveries will always be delayed than expected.

When you get to see your delivery, you will always know it falls short of expectations.

During the usage, when you need some hot fix/patch you have to escalate to get the proper attention and resource.

During the end of the project, despite all short comings, positive feedback and appreciation will be expected.

Finally when you get to see the total cost, you will invariably feel, if all this was done "In house" all this could have been done for a fraction of cost with total satisfaction.

As I said in the topic, it is not about the software company, it happens in hotels and restaraunts.

Note:
Believe me, I wrote this entire blog post with editing and reediting while I was waiting for my food to be served after ordering here

Thursday, July 23, 2009

ஒரு பையன், ஒரு பொண்ணு

காலம் கெட்டுப் போயிருக்கிறது.நம் பிள்ளைகளை நாம் ஒழுங்காக வளர்த்தாலும் சமூகம் ஒழுங்காக இருக்க விடுவதில்லை. என்ன தான் நாம் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும், சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் அவர்கள் நம்மை மதிப்பதில்லை. நாம் அவர்கள் மீது ஒரு கண் வைக்க வேண்டும். என்று எல்லாம் வந்த நண்பர் பொரிந்து தள்ளினார்.

அவரைப் பார்த்து வெகு நாளாயிருந்தது. பெண்ணைப் பெற்றவர். நானும் பெண்ணைப் பெற்றவனாதலால் அவரின் ஆற்றாமை புரிந்தது.

என்ன சார், இவ்வளவு கோவப்படற அளவுக்கு என்னாச்சு, எதுவாயிருந்தாலும் சரி செய்து விடலாம் என்ன பிரச்னை சொல்லுங்க என்று உண்மையான அக்கறையுடன் கேட்டேன்.

அவர் முகம் மேலும் சிவந்து, எனக்கு பிரச்னை எல்லாம் எதுவும் இல்லை. என் பெண் எல்லாம் அப்படி அல்ல என்றார்.

நேற்று பெங்களூர் போயிருந்தேன். அங்கு தியேட்டரில் உங்கள் பெண்ணைப் பார்த்தேன், ஒரு பையனோடு. அதுவும் கையைக் கோர்த்துக் கொண்டு, தொட்டுப் பேசிக் கொண்டு.

பார்த்தவுடன் உனக்கு போனில் சொல்ல வேண்டும் என நினைத்தேன், நேரில் சொன்னால் தான் சரி வரும் என்று தான் வந்தேன். இன்னும் என் வீட்டுக்கு கூட போகவில்லை என்று மூச்சு விடாமல் சொல்லி முடித்தார்.

அந்த பையன் சற்று ஒல்லியாக, கொஞ்சம் உயரமாக, கலர் கம்மியாக இருந்திருப்பானே அது வந்து என நான் ஆரம்பிக்க,

ஆமாம்.உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா என அவர் ஆரம்பிக்க,

அதற்கிடையில் என் மனைவி, எல்லாம் அந்த பையன் கொடுக்கிற சுதந்திரம்.காலம் மாறிட்டா பண்பாடு, பழக்கவழக்கம் எல்லாம் எதுவும் இல்லியா என புலம்ப ஆரம்பிக்க,

அவர் முகத்தில் குழப்பம் கும்மியடித்தது.

மனைவியை அமைதிப்படுத்தி விட்டு, சொன்னேன். மன்னிக்கனும். அவ கல்யாணத்திற்கு உங்களை .....

Monday, July 20, 2009

Ergo Goes Online Completely

Ergo Come this July 30Th they will be stopping their print edition.
For the starters, ergo is a daily free tabloid distributed to IT companies at Chennai.

The reason for them to close the shop is "tough economic conditions"[is there something that we haven't blamed the recession for? Hmm May be the solar eclipse and possibly Michael Jackson's Death]
Well I wont blame them when even the major selling papers are going out of the business and filing for bankruptcy.

I hope they would have brainstormed the following before pulling the plug on it.
 1. Aggressive sales and marketing.
 2. Reducing the content of the paper[ there wasn't much content, at least original unique content]Reducing the frequency.[say alternate days]
 3. Reducing the number of prints[Though there are lots of papers that go wasted completely untouched][The thought of collecting the ergo papers and selling at the old paper shop for weight crossed my mind more than once][well there are no limits for my entrepreneurial zeal]
 4. This reducing the number of prints may create adverse affects,as the higher number of prints would be the only selling factor to get orders for advertisement which will serve as the bread and butter.

They have decided to go online completely.
If at all the ergo team thinks, they are done, they have called it quits, the battle has just begun.

So far, they were the pioneers, unchallenged. By making up a decision to go online, they have signed up for bigger challenges.

By going online, they are surrounded by enemies on all sides, and they could decide to shoot all over at all directions.
No more they have limited audience of namma Chennai. The entire world is up for grabs to them.[still they could focus only on the IT techies or IT Tamil techies]

No more they need to scramble their heads on the content filling for each and every day, but may be each and every hour or even by minute.
It would like to wait and watch how they will manage to get the attention of the eyeballs of the site hopping,restless,content thirsty, techie to get glued to the goergo amidst tweets,networking sites, blogs and news aggregators.

My 20 cents:

 • Serving as aggregators, for blogs.There are lots and lots of blogs. I may not be aware of all of them. Still even if i am aware I may not like to follow them or set up a feed for them, cause not always all bloggers give their best. So publish the best of the blogs from the bloggers[famous and fame less alike] in your site. This would really be much more of a Herculean task then it seems to be.
 • Part Networking site, letting users to create their own spaces, to upload their pics, thoughts. request for more contributions from the users. If you decide to do a censorship, make the process more quick.In other words, make it more user interactive, where the readers could feel as a part of community
 • Provide news services, stock ticker, all updated live and automated.
 • For chrissake have a chat link,[hope they wont block this in offices at least for some time]
 • A place where i could see tweets of famous personalities.

In Short be everything that you might think you might compete against!

Let us wish them good luck.

Update:

My earlier thoughts on free magazines could be seen here and here.

Initially I named the title as "Ergo goes out of print" but changed later.

They are on twitter, but i was not able to see the link for twitter, if it is there it is not prominently visible.

They just have 53 followers. Sorry folks long way to go!

Saturday, July 11, 2009

What do you call this kind of Marketing?

Zee Tamil telecasts the movie "YAARUKKU YAARO " on July-11, 9.00 P.M IST for the First time in the history of the world TV.

Watch the zee tv ad

Damn the Vijay TV's airtel super singer or even the SUN TV, which may buy the rights of the upcoming rajini-shankar movie Endhiran?

Ask them to beat this challenge!

For sure zee tamil have carved a niche, made a date with history and have done something that no other tamil television channel could never ever imagine to do?

This is definitely a watershed event in the history of zee tamizh and the folks at zee tamil would be proud of and cherish the moment.

Normally television channels buy a movie, telecast it and advertise it big time.
If you are asking what is the big deal about this?Then you have never seen this video!

Wondering who the hell/how the hell they would have come up with this creative(daring) idea?

It may not increase the TRP rating of Zee Tamil but for sure will raise the awareness/availability of zee tamil and create a buzzing word of mouth viral marketing.

N.B
If it was not for sam anderson, why will i even bother to check out, is there a website for "zee tamil"? or their channel schedule or at the least even blog about zee tamil or come to know it is not zee tamil but zee tamizh

Felt, The Zee tamizh guys have done a better job at editing and some special effects that is not even available in the original movie.

What does your Personal Brand Stands for?

How you are being perceived by others determines how your actions are being interpreted by others.

One day, President George W Bush was walking in a New York park on a holiday with his pet dog.
The pet dog suddenly became rabid and started attacking Bush himself.
A man who was sitting close-by on a park bench pounced on the rabid dog, fought with it and killed it to save the life of George W Bush.
Bush was appreciative of the young man and said, ``Thank you very much. You will become famous. All TV channels will flash the news `Young New Yorker kills dog to save Bush```. But the lad said, ``No. Mr. President, I aint a New Yorker``.
``So what?``, said Bush, ``They may say, ``Brave American risks life to kill dog and save Bush```. Again the man said, ``No. Mr. President, I aint an American``, for which Bush asked, ``Then what are you?``
The man said, ``I am a Pakistani``.
In an hour all TV channels flashed the news: ``Islamic Terrorist kills Bush`s pet dog, Hand of Osama Bin Laden suspected``.

Similarly have you ever thought how the media would have projected the wardrobe malfunction of emma watson if she wasn't an harry potter star!
How it would have been played by the media if it was lindsay lohan or say paris hilton!

If Apple does it, it is cool and hip.
If Google does it,it is technological break through.
If Microsoft does it, it is crap and buggy!

Perception Matters Nothing else.

P.S
the link contains a very good, decent picture of emma watson without any wardrobe malfunction :)

Monday, July 06, 2009

How to Handle Professional calls at Personal Hours?

Do you think you get more calls from your office than from your girl-friend, than from the credit card companies,than from people who offer loans?Do you find it more difficult to avoid those calls?

This post is for you.

Get the police commissioner mobile number, that is being advertised where the public could call to express their grievances and complaints. No i am not suggesting you should lodge a police complaint.

Set Your Call Divert to that Particular Number.

You are done![literally]

Disclaimer:The author of the blog accepts no liability for the consequences of any actions that may occur by following the idea in the above mentioned blog post. The ideas, views, opinions does not necessarily mean the author intends to follow them or is suffering out in such similar situation.
P.S
Remember, it's just my writing and not me. Thou shall not insult my intelligence and creativity by confusing this with reality!

Saturday, July 04, 2009

The biggest Terrorist

People give multiple descriptions about him, though no one knows how exactly he looks like. Every One is searching for him, though no one knows exactly where he is.There has been reports on possible sitings.
Some people say he does exists and some says he doesn't.
In the name of him, lots of sins and horrendous acts are been committed by few of his so called followers.
He is being blamed for things, for which he is not responsible.
He has been attributed as the brain behind the monstrous disasters the human race he has ever seen.
Is God the Biggest terrorist of all time?

Thursday, July 02, 2009

அவளின் ஒரு நாள்!

காலையிலே போனவ, சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு திரும்பி வர்றே! எங்கே ஊர் சுத்திகிட்டு இருந்தே? சனி ஞாயிறு கூட வீட்டில இல்லாமா?
ஐயோ அம்மா ஊர் எல்லாம் சுத்தலே. கடைக்கு போயிருந்தேன்.
அப்படி என்ன கடை நாள் பூரா.
ஓரு புடவை எடுக்கத் தான். நாளைக்கு கட்டி விடு சரியா?

Saturday, June 27, 2009

ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் சொல்லுமாம் பல்லி

யாரெனும் மிக கஷ்டம் என்று உங்களிடம் வழி கேட்டு வருகிறார்களா? பிரச்னை என்று உங்களை நம்பி வருகிறார்களா?இதை எப்படி செய்வது, அதை அப்படி செய்வது என்று ஆலோசனை கேட்பார்களா?

அவர்களுக்கு எல்லாம் மிக வக்கணையாக மிக நன்றாக பதில், அறிவுரை, பஞ்ச் டயலாக் எல்லாம் எடுத்து விடுவீர்களா? இனி அதை எல்லாம் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மிக நல்ல யோசனை, எல்லாருக்கும் சொன்னதையே திருப்பி சொல்ல வேண்டியதில்லை. படிக்க சொல்லலாம் அல்லது பதிவு செய்ததை போட்டுக் காட்டலாம்,வேலை மிச்சம் என்று எல்லாம் சொல்ல வரவில்லை.

அப்படி எழுதி வைத்தால், சுய முன்னேற்ற புத்தகம் எழுதின மாதிரி இருக்கும் என்றும் சொல்ல வரவில்லை.

உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம், பிரச்னை, மனக்குழப்பம் வரும் போது, என்ன செய்வது, யாரைக் கேட்பது என்று எல்லாம் மண்டையைப் பிய்த்துக் கொள்ள வேண்டாம்.

நாம் மற்றவருக்கு சொன்னதை மீண்டும் நினைவு படுத்திக் கொண்டால் போதும். தன் சொல்லே தனக்கு உதவியாய் இருக்கும்.

Friday, June 26, 2009

Little Electronics, Little Programming, Little Philosophy

Once upon a time Long long ago in the history of engineering there was a Mr X, Miss Y and Madam Z.
They were all sitting together for viva-voce examination
Just some five to ten minutes before the following incident was about to happen, Madam Z was very much frustrated with the way, Mr X and Miss Y was answering and she offered them her 20 cents.
"Come on People, Grow up, be serious and answer questions as third year folks and not like some school kids. "
Madam Z felt, she has set Mr X and Miss Y right by her harsh words, Surprise was waiting to pounce upon her!or rather the shock of her life probably.
Madam Z popped up a very easy question, to level of school to the so called mature college guys and girls, what is the difference between Analog devices and Digital Devices?
Mr X, being a gentleman, passed on the easy question to the Miss Y, Hey remember ladies first okie!
Miss Y started answering about analog signals and digital signals, Mr X being a good guy, always ready to help, corrected her, "hey maam is asking about devices."
Madam Z, thinking to herself, Miss Y is pathetic, at least Mr X, is getting to his senses, "you can answer yourself. "
Mr X replied, "Analog devices operate on analog signals, Digital Devices operate on Digital Signals.
Mr X finally got his revenge and set the Madam Z right. !
It would have taken all the prayers and blessings of not just his mom but also his forefathers, for him to come unscathed out of the viva voce.
At least that was the assumption Mr X until the day he meet with his destiny!

Fast forward to Today
Mr X true to his form of a management guy, asks questions for which he doesn't know the answers.
There was a poor soul[is he really a poor soul?] which got an interview scheduled due to Mr X.
Mr X before the night of interview, felt a strong urge to help the poor soul and conducted a mock interview.
It started off like this, "What is the difference between inline function and friend function?"
The poor soul, enthusiastically replied, "Inline function uses the keyword inline and friend function uses the keyword friend"
Now i need not say that was the end of the mock of interview.
Mr X finally had the taste of his very own medicine.
Mr X was heard blabbering to himself,"I know, I know, "history repeats", "what you sow is what you reap?" "Life is so cruel!"

Disclaimer:
Remember, it is just my writing, not me.

Tuesday, June 23, 2009

சொல்லுவது நிஜம்!

பெண் பார்க்கும் படலம்.

பெரியவர்கள் பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிய பின், சிறிசுகள் சிறிது தனியாக பேச வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.அதற்கென்ன தாராளமாக பேசுங்கள் என்று அவர்கள் இருவரும் தனித்து விடப்பட்டனர்.

"எனக்கு எதையும் மறைக்க விருப்பமில்லை. எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக பேசுவது மிக முக்கியம் என்பது என் கொள்கை."

"எனக்கு புகைப் பிடிக்கும் பழக்கம் உண்டு, எப்பொழுதாவது கஞ்சா. சில சமயம் ஏன் பல சமயம் குடிக்கவும் செய்வேன். இது எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்க வில்லையென்றால் கல்யாணத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக் கொள்கிறேன்."

மூர்ச்சையடைந்து விழுந்த சத்தம் கேட்டு அனைவரும் ஓடி வந்து கேட்டனர், "மாப்பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சு?"

Thursday, June 11, 2009

Law of Appreciation and Escalation

If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
Yours is the Earth and everything that's in it,
And -- which is more -- you'll be a Man, my son!
-Rudyard Kipling

Similarly,
The appreciation mail and the escalation mail from the client,
Both are just the same impostors,
Treat them alike, Happiness is yours!

Sunday, June 07, 2009

பயணக் குறிப்புகள்

அரசு சொகுசுப் பேருந்து
வேகமாக ஓடுகிறது மின்விசிறி
ஜன்னல் காற்றில்!

தலைவரும் தொண்டர்களும்.

தலைவர் மேடையில் பேச வருகிறார்.

தலைவர்: முன் வரிசையில் அமர்ந்திருக்கும் நம் கழகத்தின் அழகான மகளிரே! உங்கள் அழகு என் கண்ணை மறைக்கிறது. உதடு உதறுகிறது. குரல் குழறுகிறது. தொந்தரவு செய்கிறது. பேச விடாமல் தடுக்கிறது.தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் பின் வரிசைகளுக்கு செல்லவும்.
தொண்டன்: தலைவா! உங்க மூஞ்சியை பாத்தப் புறம் நம்ம கட்சியில இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச பிகர் எல்லாம் கூட எதிர்க்கட்சிக்கு போயிடுச்சு. இருக்கிறது எல்லாம் வத்தல் தொத்தல் தான். கவலைப் படாமா பேசுங்க!

தூங்காத விழிகள்!

வெகு நாள் கழித்து சொந்த ஊர் பயணம். வழக்கம் போல் தனியாக இல்லாமல் சினேகிதர்களோடு பயணம்.[கவனிக்க,இரகசிய சினேகிதி எல்லாம் அல்ல].ஆனால் எங்கள் ஊர் பேருந்தில்,ஆச்சரியமாய் சற்றே சுமாராய் ஒரு பெண்.அதுவும் ஒரு பையனுடன்! தெரிந்த பெண் என்று மனம் அடித்துச் சொல்லியது.ஆனால் ஞாபகத்திற்கு வராமல் மக்கர் செய்தது.அந்த பையன் நிச்சயமாய் அண்ணன் அல்ல தம்பியும் அல்ல.இருவரையும் சேர்ந்து பார்த்தால் நல்ல அபிப்ராயம் தோன்றவில்லை.[பெண்ணைத் தனியாக பார்த்தால் மிக நல்ல அபிப்ராயம் தோன்றியது.] இவர்கள் மீது ஒரு கண் என்ன இரண்டு கண்ணும் வைப்போம் என்று முடிவு செய்தேன்.[பையனைத் தனியாக பார்த்தால் சுத்தமாக நல்ல அபிப்ராயம் தோன்றவில்லை என்பது தான் என் முடிவுக்கு காரணம்]. பயணம் தொடங்கிய பின் கொஞ்ச நேரம் வரை பேசிக் கொண்டிருந்த நண்பர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக நிஷ்காம யோகத்தில் மூழ்கினர்.திரும்பி அந்த இருவரையும் பார்த்த எனக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. இருவரும் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர், நல்ல விதமாக.
ஊரில் இறங்கும் போது நண்பன் என்னைப் பார்த்துக் கேட்டான். கண் எல்லாம் என்ன இவ்வளவு சிகப்பாக? தூங்கவே இல்லையா நீ!

தலைவரும் தொண்டர்களும்

தலைவரும் தொண்டர்களும் ஆட்டோவில் பயணம் செய்கின்றனர்.

தொண்டன்1: தலைவா, நீங்க ஒரு கார் வாங்கி இருந்தா, இப்படி எல்லாம் நாம் கஷ்டப்படாமே ஜாலியாக பந்தாவா போய் இருக்கலாம்.
தலைவர்:எரியற கொள்ளியிலே எண்ணெய் ஊத்தாதே.போன வாரம் தான் கார் வாங்க புக் பண்ண அட்வான்ஸை ரிடர்ன் வாங்கி வந்தேன்.
தொண்டன்2:ஏன் உங்களுக்கு கார் ஓட்டத் தெரியாது என்கிற சமாச்சாரம் அப்ப தான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சா?
தொண்டன்1:தலைவரைப் பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசாத! அவர் அமெரிக்கால எல்லாம் கார் ஓட்டியிருக்கார். அதுவும் வேகமா கார் ஓட்டி போலீஸ் கிட்ட மாட்னப்ப, பைன் கட்டாம தப்பிக்க,அவனையே லஞ்சம் வாங்க வெச்சவர்.
தொண்டன்2: அது சரி அமெரிக்கா கார்ல எல்லாம் ஆட்டோ கியர்! இந்தியால ஓட்ட சொல்லுப் பாப்போம்.
தலைவர்: கார்ல எதுக்கு ஆட்டோ கியர் வைப்பாங்க? அமெரிக்கா காரன் லூஸா !

Thursday, June 04, 2009

பக்த பிரகலதானல்ல

அபிஷேகம் அர்ச்சனை
ஆராதனை ஆறுகாலபூஜை
நாள்முழுதும் நாமச்மரனை
எல்லாம் தெய்வமாகிப்போன
எனக்கு பூசாரியான
Manager-இடமிருந்து!

Tuesday, June 02, 2009

அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு

சூப்பர் பிகர் எல்லாம் நமக்கு பிடிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை.
நமக்கு பிடித்த பிகர் எல்லாம் சூப்பர் பிகராக இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமும் இல்லை.

One Juice,One Straw,Two Lips

மாதத்தின் முதல் வாரம், ஆளுக்கொரு தோசை, காபி.இரண்டாம் வாரம், ஓரே தோசை,ஓரே காபி.
மூன்றாம் வாரம் ஓரே தோசை நான்காவது வாரம் ஓரே காபி.
மாதக் கடைசி பற்றாக்குறை, மாதச் சம்பளம் வாங்குவோர்க்கு மட்டுமல்ல, அதில் பாக்கெட் மணி வாங்கும் என் பாய் பிரண்ட்டிற்கும் தான்.

Wednesday, May 27, 2009

Good Night Good Night

நடுநிசி 12.30 மணி. கைப்பேசி கூப்பிடுகிறது

அவள்: என்னடா தூங்கிட்டியா?

அவன்:இல்ல சொல்லு.

அவள்:இன்னுமா தூங்கலை? இவ்வளவு நேரம் தூங்காம என்ன பண்றே?

அவன்:உன் கூட பேசிட்டு இருக்கேன்.

அவள்:ஐயோ. அது இப்ப. அதுக்கு முன்னாடி ஏன் தூங்கலே

அவன்: எல்லாம் நீ கூப்பிடுவே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணேன்.

அவள்:Hmm சரி எனக்கு தூக்கம் வருது

அவன்:அப்ப தூங்க வேண்டியது தானே.இதை சொல்றதுக்கா போன் பண்ணே?

அவள்: நீ குட் நைட் சொல்லு.அப்புறமா நான் தூங்கறேன்.

அவன்:சொல்லலைனா தூங்க மாட்டியா?

அவள்:நீ சொல்லு நான் தூங்கறேன்

அவன்:சொல்லலைனா

அவள்:சொல்லு

இப்படியே மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டிருக்க, நடுவில் கைப்பேசி கதறுகிறது

கைப்பேசி:அவன் குட் பை சொல்லாட்டியும் நான் சொல்றேன். அவ தூங்காட்டியும் நான் தூங்க போறேன். சார்ஜ் இல்ல. இப்படி பேசறதுக்கு முதல்ல பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுடா!

Tuesday, May 26, 2009

அவளும் அவனும்

அண்ணல் நோக்கினான்
அவளும் நோக்கினாள்
அவன் அவளின்
தோழியை நோக்கியதை!

Monday, May 25, 2009

அன்றும் இன்றும்?

உன் வாசலில் என்னை கோலமிடு
இல்லயே என்றால் ஒரு சாபமிடு

மாக்கோலம் போடுவதற்கு வரவில்லையே
அவள்கோலம் பார்ப்பதற்கு வழிஇல்லையே

இந்த பாடல் வரிகளை எல்லாம் இந்த காலத்திற்கு எப்படி மாற்றி எழுத?

Tuesday, May 19, 2009

கண் பேசும் வார்த்தைகள்

அதே பேருந்து நிறுத்தம்.
அதே நேரம்.
அவளும் அவனும் தவறாமல்.
தொலைக் காட்சித் தொடர் போல எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் ஜவ்வாக ஒரு வாரமாக நோக்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள்.
ஆனது ஆகட்டும்,வருவது வரட்டும்.நோக்கியது போதும் நோக்கியாவுக்கு முன்னேறுவோம் என்று முடிவு கட்டி காளையை நெருங்கினாள்.
எப்படி சொல்றது எங்க ஆரம்பிக்கறது என்று எல்லாம் சுற்றி வளைக்காமல்
தயக்கமில்லாமல் நெஞ்சை நிமிர்த்தி மிகத் தைரியமாக கண்களை நேராக பார்த்துப் பேசினான்.
"உங்க கூட அழகா ஒரு பிகர் இருக்குமே உங்க friend. அவங்க நம்பர் கிடைக்குமா?இது தான் என் நம்பர் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுங்க"

Saturday, May 16, 2009

என்ன கொடுமை சார் இது

கொடிது கொடிது இளமையில் தனிமை
அதனினும் கொடிது Boy-Friend/GirlFriend இருப்போர்க்கு நண்பராய் இருத்தல்

வயிற்றுப் பிரச்னை

கோட்சூட் போட்ட மேனஜர்கள் இரண்டு பேர்
சட்டைபேண்ட் போட்ட சூபர்வைசர்கள் மூன்று பேர்
அவர்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்க நான்கு பேர்
குறைந்துக் கொண்டே போகும் சேவையின் தரம்
அதிகரித்துக் கொண்டே போகும் வாடிக்கையாளர் புகார்கள்
சாப்ட்வேர் கம்பெனி அல்ல
சாப்பிடும் சரவணபவன் தான்!

இது ஓரு நல்ல கேள்வி!

டூப் போடும் ஸ்டண்ட் மேனாக கமல் நடித்த பம்மல் கே சம்பந்தம் படத்தின் சண்டைக் காட்சிகளில் அவருக்கு யார் டூப் போட்டிருப்பார்கள்?

Tuesday, May 05, 2009

நானே நான்

சேர்ந்தேன்,பிரிந்தேன்!
ஏன்,எதற்கு?
அறியாமல்,புரியாமல்
நிலையாமையின் உருவமாய்
நான் கணிப்பொறியாளன்!

Monday, April 27, 2009

புதுக்கவலை

பொதுஅறிவு குறைகிறதா
கவலை கூடுகிறது
கிசுகிசு புரியாத போது!

FriendShipNFlirting

Friendship is inexpensive
Flirting isn't!

Saturday, April 11, 2009

Ignore Your Boss

You are done with your career/performance/appraisal discussion with your boss.
The boss had 5 positive points and 3 negative points about you.

What are you going to do?
You are going to accept it and start working on the negative points to over come them.

Thats a shame! The boss will always find negative points about you. That's why he or she is called as a boss.Once when you turn your negatives in to positives, by the end of next discussion, they will be ready with a list of few other negative points.

So never mind them. I am sure even Jack Welch receieved Negative points from his boss.And I am very sure that even his boss was never happy with his performance.

Here's the surprising thought.Ignore even the positive feedback given to you. They postive feedback need not be your true strength at all. He/She may never know your true potential.

So what should you be doing?

Listen to your heart.

No one knows better than you than yourself.

Do what you like! Be what you are!

There is no better boss to you than you (oh sometimes may be your girl/boy friend :) )

p.s
This post is inspired by the post "Ignore your critics" by Seth Godin.

Sunday, March 22, 2009

Modern Markandeya Story

Once upon a time, long long ago in India there was a saint couple who did not have kids.(those were the times where saints could get married legally) They prayed very fervently to god that they wanted a kid. God decided that he will bless them with a kid. So he appeared in front of them and offered two choices.
One, you could have a kid who can live for 100 years, but he will not be handsome,he will not be intelligent, in short good for nothing.
If not you could have a kid who will be handsome intelligent(you know just like me) but can live only for 16 years,
The parents chose a kid who will live for 16 years. The intelligent kid became a vry strong disciple of god shiva, prays to him, on the day of his last day, he hugs the lingam.
Yama comes tries to take him away with the lingam, Lord shiva gets angry, threatens yama, blesses margandaya to live forever!

Cut to twentieth Century, There were two kids who were destined to be silicon valley legends.
God appeared to them offered two choices.
One could have a OS, which will be used by many people, many developers will write applications for it, but it will not look cool, it will crash several times,in short make the lives of the people who use it very miserable but still will live with the pain and may end up as the richest man in the world
The other could have a OS, which will not be used by many people, not many developers to write application for it, but the coolest, stable OS bringing a child like wonder experience to the people who use it and may end up as a man who made a postive difference and changed the way people live forever.
Now If you havent figured out what i am talking about, you are obviously living in pain, never knowing the feeling of "child like wonder"
p.s
Full Disclosure: All the Mac related posts are written on Vista installed in a MacBook

Wednesday, March 18, 2009

Mac மொழிகள்

தெரியாத தேவதையை விட
தெரிந்த பிசாசு மேல்!

பழகாத Mac யை விட
பழகிய Vista மேல்!

Mac மொழிகள்

நாயைக் குளிப்பாட்டி நடு வீட்டில் வைத்தாலும்
அது குப்பை மேட்டைத் தேடித்தான் போகும்

என்ன தான் Vista வை Mac-ல் Install செய்தாலும்
அது அடிக்கடி Crash ஆகத் தான் செய்யும்!

Mac மொழிகள்

பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்
Mac-ல் Install செய்த Vistaவும் அழகு பெறும்!

Wednesday, March 04, 2009

Secret of My Energy

வேலை நிலையாமையின் நினைவு
வேலைச் சுமையின் சிந்தனை
அனைத்ததும் ஆவியாய் அழியும்
ஊக்கமும் உற்சாகமும் உண்டாகும்
கடல் கடந்த Calling Card கடலையில்!

அக்கரைக்கு இக்கரை

Mac-ன் அருமை Windows-ல் தெரியும்
Microsoft Office-ன் அருமை Open Office-ல் தெரியும்

Friday, January 09, 2009

இரகசிய சினேகிதிக்காக

திருப்பித் தராத மனம்
திவாலாகிப் போன நான்
ஆதரவைத் தேடி!

Thursday, January 08, 2009

மீட்டீங் மேனர்ஸ்

என்னப்பா உனக்கு போன் செஞ்சா ஸ்விட்ச் ஆப்னு வந்துச்சு.
இல்லம்மா ஒரு முக்கியமான க்ளையன்ட் மீட்டீங், அதான் போனை ஸ்விட்ச் ஆப் பண்ணி இருந்தேன்.அதான் மேனர்ஸ்.
சரிப்பா சாயங்காலம் சீக்கிரம் வந்துடு, கோயில் போகனும்.
சரிம்மா, வந்துறேன்.

ஹலோ, ஓ மீட்டீங் மினிட்ஸா, நான் கொஞ்சம் அவசரமா கிளம்பிட்டேன். இப்ப கோயில்லே இருக்கேன்.
வீட்டுக்கு போன உடனே கண்டிப்பா மெயில் பண்றேன். இல்ல மறக்க மாட்டேன்.

அம்மா கேட்டாள், மனுஷங்களோட மீட்டீங்குக்கு எல்லாம் போன் ஸ்விட்ச் ஆப் பண்றே, ஆனா கடவுளோட மீட்டீங்குக்கு பண்ண மாட்டே. என்ன மேன்னர்ஸோ தெரியல!

Wednesday, January 07, 2009

முரண்பாட்டு மூட்டை

52 இன்ச் HDTV
ஸோனி டிவிடி ப்ளேயர்
போஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ்
பாப் கார்ன், பெப்சி
எல்லாம் ஒரிஜினலாய் இருக்க
வீட்டிலேயே தியேட்டர் எபெஃக்ட்
திருட்டு டிவிடி புண்ணியத்தில்!

என்ன கொடுமை சார் இது?!!!

கண்ணாயிரம் என்று பெயர் இருக்கும்
கண் இருக்காது
லட்சுமி என்று பெயர் இருக்கும்
பிச்சை எடுப்பார்கள்
கர்ணன் என்று பெயர் இருக்கும்
கருமியாய் இருப்பார்கள்
சத்யம் என்று கம்பெனி பெயர் இருக்கும்
.....!!!!!?????????????

Sunday, January 04, 2009

தாய்ச்சொல்லைத் தட்டா தனயன்

ரஜினி, "I Can talk english walk english" என பேசுவது போல நான் ஹிந்தி பேச வேண்டும் என்று நெடுங்காலமாக ஓரு பெண்ணிற்கு விருப்பம். வேறு யாருமில்லை, என் அம்மா தான். தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, என மூன்று திராவிட மொழிகள், மற்றும் ஆங்கிலம் என மொத்தம் நான்கு மொழிகளில் எனக்கு பரிச்சயம் இருந்தாலும்,தேசிய மொழி ஹிந்தி தெரியாமல் இருப்பது அவர்களுக்கு மிகப் பெரும் கவலை, குறை! மலையாளம் கற்றால், என் திராவிட மொழிகளின் பரிச்சயம் முழுமை பெறும் என ஏன் என் அம்மாவிற்கு தோன்றவில்லை.(எனக்கு தோன்றியிருக்கிறது :) )

நன்றாக ஆங்கிலம் பேச விரும்பும் என் நண்பர்கள் யாவருக்கும் நான் கொடுக்கும் அறிவுரை, ஆங்கில படங்களை பாருங்கள்.

ஊருக்கெல்லாம் உபதெசிப்பதை நாம் பின்பற்றினால் என்னவென்ற எண்ணம் சற்றே லேட்டாக என் மனதில் உதித்தது

தியேட்டர் சென்று, நான் ஹிந்தி படம் பார்ப்பது சின்னதம்பியில் கவுண்டமணி படம் பார்ப்பது போலத் தான்.

திருட்டு டிவிடி வாங்குவதில் விருப்பமில்லை.(மோசமான பிரிண்ட்டும், மோசர்பேயரும் காரணம்)

நெட்டில் டவுன்லோடு செய்தாலும் கவுண்டமணி கதைதான். சப் டைட்டில்கள் இருப்பதில்லை. டவுன்லோடு செய்ய பொறுமையும் இருப்பதில்லை. கனெக்க்ஷன் நம்மூரில் இன்னும் ஆமை வேகம் தான். (3G எப்ப ராசா வரும்?)
(நெட்டில் தமிழிசை, ஆங்கில படம், புத்தகங்கள் டவுன்லோடு செய்(த)வது இதில் சேராது)

பிற்காலத்தில் டிவிடி கடை வைக்கும் எண்ணம் எதும் இல்லாததாலும், செகண்ட் ஹாண்ட் டிவிடி மார்க்கெட் இல்லாததாலும், மோசர்பேயர் பங்குகள் வாங்காத காரணத்தினாலும், Big Flix-ல் ஐக்கியமாகி விட்டென். Big Flix,அமெரிக்க net flix-ன் இந்திய பிரதி.

Big Flix சேர்ந்த பின்னும் ஹாலிவுட் மோகத்தை குறைத்து பாலிவுட் பக்கம் வர ஒரு வார காலம் பிடித்தது.

அப்படி எடுத்த முதல் படம் மதூர் பண்டார்க்கர் எடுத்த Page-3 (அவரின் முதல் படமா எனத் தெரியவில்லை)
நம்மூரில் ஊர்ப்பெயர் வைத்து சிலர் படம் எடுப்பார்கள்.சிலர் ஊரை மையமாக வைத்து படம் பண்ணுவார்கள். அது போல டைரக்டர் மதூர் பண்டார்க்கர் உண்மைக்கு மிக அருகில் படம் எடுப்பவர்.
Corporate,Chandni bar, fashion ஆகியவை இவர் எடுத்த மற்ற சில படங்கள்.

பேக்ஷன் துறை நிஜமாகவே, இவர் எடுத்த பேக்ஷன் படம் போலத்தான் இருக்கும் என பேக்ஷன் துறையில் வேலைப் பார்க்கும் நண்பன் ஒருவன் அதிர வைத்தான். Page Three Celebrity யாரையும் எனக்குத் தெரியாது

இனி தினமும் பேப்பரில் மூன்றாம் பக்கத்தை பார்க்கும் போது எல்லாம் இந்த படம் நினைவுக்கு வரும்.

அடுத்த முறை ஊருக்கு போகும் போது அம்மாவிற்கு காட்ட இந்த படத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். போட்டுக் காட்டிய பின், பின்னுரையாகச் சொல்ல வேண்டும். "அம்மா, நீ பார்த்தது சத்தியமாக ஹிந்தி படம் தான், அரைகுறையாக டப் செய்யப்பட்ட படம் அல்ல தமிழ் நாட்டில் தான் தமிழ் தெரியாமல் பிழைக்க முடியும் என்றல்ல, பம்பாயிலும் ஹிந்தி தெரியாமல் பிழைக்கலாம் ஆங்கிலத்தை வைத்துக் கொண்டு. கவலைப்படாதே அம்மா!"

பி.கு
படம் பார்த்து விட்டு மல்லாக்க படுத்து, அகலக்கால் விரித்து, விட்டத்தை பார்த்த போது உதித்த சிந்தனைகள்
பாம்பே மும்பை ஆகிவிட்டது, பாலி வுட் ஏன் மாலி வுட் ஆகவில்லை?
மஹாராஷ்டிரத்தில் மராட்டியர்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டும் என போராடும் ராஜ் தாக்கரே, மஹாராஷ்டிரத்தில் ஹிந்தி படம் எடுக்க கூடாது என ஏன் போராடுவதில்லை?